El Camino logo
El Camino logo
      El Camino logo

El Camino logo

El Camino logo

 
  El Camino logo

Tlf 26 22 95 06, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

 
El Camino logo

El Camino logo

Min faglig baggrund

 

At forandre verden

Blot ved at sidde og være stille kan du forandre dig selv og verden.
Blot ved ydmygt og uanseligt at sidde og være stille har du faktisk allerede gjort det.

(Jon Kabat-Zinn)
UDDANNELSE OG FAGLIG BAGGRUND

Uddannet lifecoach og selvudviklingslærer på ID-Uddannelse v/ Ole Vadum Dahl

Cand. mag. i spansk og fremmedsprogspædagogik samt indvandrerlæreruddannet

Uddannet lægesekretær

I snart 30 år har jeg arbejdet med min personlige udvikling i perioder af forskellig intensitet. Jeg har været med i vækstgrupper og drømmegrupper, taget kurser i healing (Reiki I og II), været på flere højskoleophold med den personlige udvikling som tema, deltaget i workshops og retreats med spirituelle lærere bl.a. Eckhart Tolle, Richard Moss, Cathrine Ingram, Leonard Jacobson og Byron Katie, og ikke mindst har jeg gået i personlig terapi igennem flere år.

Spirituelt udviklingsforløb
I 2006-07 gennemførte jeg et 1-årigt intensivt essens-træningskursus hos psykoterapeut, MPF og certificeret DiamondLogos lærer Madhurima Rigtrup www.intelligentheart.dk.
Jeg fortsatte denne fordybelse ind mod min essens i 2007-08 med 5 moduler under den fælles titel Frihed i hjertets tjeneste.
I 2008-09 gik vi Mod nye dimensioner i en stadig større fordybelse. I nov. 2008 bl.a. med en 5 dages retræte i stort set stilhed med emnet Døden og Dybet.
På Livets inderside var overskriften på de 5 moduler i 2009-10. Arbejdet med den indre stilhed fortsætter og dette forløb indeholder to 5-dags retræter.
Titlen på årsforløbet 2010-11 er Indre frihed og indebar for mit vedkommende bl.a. et besøg på Jes Bertelsens Vækstcenter, hvor jeg deltog i kurset Kontakt i det åbne hjerte med Madhurima som gæstelærer.
Denne spirituelle rejse fortsætter i 2011-12 under overskriften Det som er. Jeg deltog i to eksternatkurser i København samt 2 5-dages retræter på Langebæk Retreat Center.
Stilhedens strøm er titlen på forløbet for 2012-13, hvor vi fortsætter dybere og dybere ind i stilheden, til kilden hvor stilheden strømmer fra. Igen består forløbet af to 5-dages retreats og to 3-dages eksternatkurser.

Jeg går desuden i supervision hos ID psykoterapeut Lone Ammundsen, MPF www.loneammundsen.dk.

Jeg har et stærkt ønske om og lyst til at videreformidle noget af den viden og visdom, som jeg har erhvervet igennem årene, og jeg vil utrolig gerne støtte og hjælpe andre i deres proces. Jeg føler, at det er min dharma og dermed mit bidrag til at højne den menneskelige bevidsthed. Den energi, der skabes, når flere og flere mennesker transformerer bevidsthed, er med til at heale jorden.

 

El Camino logo El Camino logo